Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-05-07 godz. 09:30
Numer KM: KMN 338/20
Numer KW: OP1B/00007409/8
Adres: Trzech Kotwic 2, 49-300 Brzeg
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
dnia 12-04-2021r.  /AS/
 Kmn 338/20
 
 
 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski w sprawie nieegzekucyjnej dot. spisu inwentrza po zmarłym:
Stanisław Leszczyński
49-300 Brzeg,   ul. Trzech Kotwic 2/1 
 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2021 o godz. 09:30 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 2,  
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW    [NKW OP1B/00007409/8] ,  
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.
 
Komornik Sądowy
Mateusz Dobrakowski