Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie 1/2 części nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-07-06 godz. 09:30
Numer KM: KM 550/20
Numer KW: OP1B/00050429/0
Adres: Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 550/20
   
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA 
UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski 
na podstawie art.945 §2  w związku z art.10132 kpc w zwiazku z 1013'§3 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2021 o godz. 09:30 w: 
Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńskiej 43/2 
zostanie dokonany opis i oszacowanie 1/2 niewydzielonej części nieruchomości 
położonej: 49-318 Skarbimierz,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW  OP1B/00050429/0.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.